Deviataci úspešne prijatí

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že všetci žiaci deviateho ročníka sú úspešne prijatí na stredné školy. Zo srdca im gratulujeme a prajeme, nech svoju voľbu neoľutujú, nech nájdu nové, pevné priateľstvá a nech sa im nie len na stredných školách, ale aj v ďalšom živote darí.

Rovnako gratulujeme aj piatakom prijatým na osemročné gymnáziá a ôsmakom prijatým na bilingválne odbory. Nech ste rovnako usilovní aj naďalej.

Našu školu opúšťa 8 ôsmakov a 8 piatakov.

Ešte raz gratulujeme.

Miriam Siposová