Rovesnícke vyučovanie

Dnes žiaci 2.C triedy mali netradičnú hodinu prvouky. V biologickej učebni im Braňo – žiak 8.B triedy predviedol chemické oddeľovacie metódy: odparovanie a filtráciu, ktoré sa už učili na prvouke. Žiaci sa zoznámili, ako sa pracuje v takom školskom laboratóriu, aké ochranné pomôcky musia používať a videli ako chemici filtrujú.

Ďalšou témou, ktorú žiaci na prvouke preberali bola kostra. Tu si mohli pekne precvičiť kostičky a na záver si mohli aj celú kostru poskladať. Deťom sa hodina páčila a už sa teraz tešia na ďalšie prírodovedné témy v biologickej učebni.