Projekt – Záhady ľudskej kostry

Náš projekt Záhady ľudskej kostry získal 2200 eur z nadácie ZSE – Výnimočné školy. Naši siedmaci natočili video k výzve a i vďaka nim sa nám podarilo uspieť.