Šaliansky Maťko

V dňoch 1. a 2. decembra 2022 sa nádejní recitátori 4. – 7. ročníka zúčastnili školského kola tradičnej postupovej súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko. Porota i prítomné publikum spolusúťažiacich sa stali svedkom oduševnených výkonov, ktoré nás aspoň na chvíľu preniesli do čias dávno minulých a interpreti svojím vystúpením zložili úprimnú poctu našim národným tradíciám.

Výsledky:

II. kat. (4. – 5. ročník)

  1. Michal Cvek (5. A), postup do okresného kola
  2.  Adam Roth (4. B)
  3. Stella Paičková (4. A)

III. kat. (6. – 7. ročník)

  1. Adam Beťko (7. C), postup do okresného kola
  2. Izabela Dinušová (7. A)
  3. Matej Skalský (7. C)

Čestné uznanie: Šimon Čaplár (7. A)

Gratulujeme!

                                                                                                                              

Mgr. Ján Dano