Atletický štvorboj.

Dňa 11.10. sa naši žiaci zúčastnili na atletických pretekoch medzi Dúbravskými základnými školami. Preteky boli súčasťou slávnostného otvorenia nového atletického štadióna v areáli ZŠ Sokolíkova.

Z každej školy štartovalo päť chlapcov a päť dievčat, ročník narodenia 2011 a mladší v štyroch atletických disciplínach ( beh na 60m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 600m ). Naši atléti sa statočne popasovali s každou disciplínou a skončili na konečnom 5.mieste. Deti mali z pretekov na novom štadióne veľmi pekný zážitok a odniesli si cenné skúsenosti, ktoré využijú vo svojom ďalšom športovom raste.