DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY v 2.B

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy.

Keďže aj nám záleží na našom zdraví aj naša trieda si k tomuto dňu pripravili rôzne aktivity, porozprávali sme sa o zdravej výžive, triedili sme potraviny na zdravé a menej zdravé a že to myslíme aj vážne sme ukázali zdravými desiatami.

Tento deň sa nám veľmi páčil a možno aj preto, že mnohé deti ochutnali ovocie a zeleninku, ktorú nejedávali a mnohým deťom zachutilo to, čo predtým príliš neobľubovali.