Facebook Youtube

Medzinárodný úspech našej absolventky!

Spoločný domov na práve prebiehajúcich olympijských hrách našim športovcom už skrášľuje mozaika výtvarných prác mladých umelcov, do ktorej bolo zaradené aj dielo absolventky ZŠ Pri kríži – Emy Ftorkovej. Doteraz máme v živej pamäti jej literárnu tvorbu, ktorá svojou originalitou i osobitým humorom roky obohacovala stránky školského časopisu. Nezabúdame však aj na Emkin príkladný študijný zápal, ktorý bol korunovaný úspešným prijatím na vysnívanú strednú školu.

            Svoj komplexný umelecký talent naďalej rozvíja a jej snaha bola ocenená  čestným uznaním v IV. kategórii vo výtvarnej súťaži „Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“, ktorú pri príležitosti 24. Zimných olympijských hier v Pekingu vyhlásil Slovenský olympijský a športový výbor.

            Emka, sme na teba hrdí a želáme ti ešte veľa úspechov na tvojej profesnej i životnej dráhe!

                                                                                                                 Mgr. Ján Dano

Zdroj:

https://supkaba.sk/aktuality/praca-studentky-grafickeho-dizajnu-putuje-do-ciny?fbclid=IwAR05fOD4a2Et6cQVKGrN3i26WLXxgQtTYrAebcWfHOCAiT5YV6DFJa6a5NA