Medzinárodný úspech našej absolventky!

Spoločný domov na práve prebiehajúcich olympijských hrách našim športovcom už skrášľuje mozaika výtvarných prác mladých umelcov, do ktorej bolo zaradené aj dielo absolventky ZŠ Pri kríži – Emy Ftorkovej. Doteraz máme v živej pamäti jej literárnu tvorbu, ktorá svojou originalitou i osobitým humorom roky obohacovala stránky školského časopisu. Nezabúdame však aj na Emkin príkladný študijný zápal, ktorý bol korunovaný úspešným prijatím na vysnívanú strednú školu.

            Svoj komplexný umelecký talent naďalej rozvíja a jej snaha bola ocenená  čestným uznaním v IV. kategórii vo výtvarnej súťaži „Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“, ktorú pri príležitosti 24. Zimných olympijských hier v Pekingu vyhlásil Slovenský olympijský a športový výbor.

            Emka, sme na teba hrdí a želáme ti ešte veľa úspechov na tvojej profesnej i životnej dráhe!

                                                                                                                 Mgr. Ján Dano

Zdroj:

https://supkaba.sk/aktuality/praca-studentky-grafickeho-dizajnu-putuje-do-ciny?fbclid=IwAR05fOD4a2Et6cQVKGrN3i26WLXxgQtTYrAebcWfHOCAiT5YV6DFJa6a5NA