Hviezdoslavov Kubín 2022

I v súčasných turbulentných časoch na ZŠ Pri kríži nezabúdame na upevňovanie našej kultúry a udržiavanie pozitívnej a prajnej atmosféry prostredníctvom zveľaďovania lásky k reči, jazyku i prezentačných zručností, ktoré žiaci opäť mohli naplno prejaviť vo svojich prednesoch na súťaži Hviezdoslavov Kubín.

            Žiaci I. a II. stupňa v troch kategóriách predviedli porote a prítomným divákom z radov spolusúťažiacich oduševnené výkony, kde dôsledne dbali na dodržiavanie prozodických vlastností reči s tou správnou mierou umeleckej dramatizácie. Ich individuálna prezentácia bola demonštráciou poctivej prípravy a pilnej práce s textom po postupe z triednych kôl.

            Súťaž prebehla hybridnou formou, kde rovnakú šancu mali aj žiaci, ktorí sa pripájali spoza svojich počítačov a tiež úspešne prenikli do výsledkových listín.

            Všetkým zúčastneným gratulujeme a zároveň sa tešíme na ich reprezentáciu v okresnom kole.

Výsledky:

I. kategória – POÉZIA:

  1. miesto: Branislav Kopkáš (2. A)
  2. miesto: Ema Tomanová (2. B)
  3. miesto: Sára Beracková (2. C), Peter Rosoľanka (3. A), Ema Valentínová (4. C)

I. kategória – PRÓZA:

      2. miesto: Michal Cvek (4. A)

      3. miesto: Anna Ryšanková (3. C)

II. kategória – POÉZIA:

      1. miesto: Izabela Dinušová (6. A)

      2. miesto: Michal Jánošík (5. C)

      3. miesto: Matej Fiala (6. C)

II. kategória – PRÓZA:

     1. miesto: Teo Polák (6. C)

     2. miesto: Terézia Mníchová (6. C)

     3. miesto: Matej Filina (6. A)

III. kategória – POÉZIA:

  1. miesto: Ema Šatková (8. C)
  2. miesto: Tomáš Parcer (7. A)
  3. miesto: Júlia Trúsiková (8. C)

III. kategória – PRÓZA:

  1. miesto: Martin Jamrich (9. B)
  2. miesto: Tamara Lagin (8. A)
  3. miesto: Ema Orlíková (7. A)

                                                                                                          Mgr. Ján Dano