Nový školský rok bez zásadných COVID obmedzení

V novom školskom roku 2022/2023 budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov. Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa bude mať v prípade zlej pandemickej situácie možnosť zatvoriť triedu na päť dní. V prípade nutnosti môžu regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vyhlásiť chrípkové prázdniny. Počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

„Na COVID-19 sa budeme pozerať ako na bežné ochorenie,“ uviedol minister školstva. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia na päť dní.

Izolovať sa bude len pozitívna osoba, do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty.

Pri nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predloží rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

Na školách sa už nebude povinne testovať. Bude však možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie, a to v školách s výskytom desiatich percent pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov školy, ak to povolí RÚVZ, a do vyčerpania zásob testov.

Celý dokument s názvom „Zelená otvoreným školám“ si môžete prečítať tu.