Anketa – kloktacie testy

Vážení rodičia,

dnes rodičov žiakov 2. stupňa oslovíme cez EduPage anketu, ktorou budeme zisťovať Váš záujem o kloktacie testy. Ak sa po veľkonočných prázdninách epidemická situácia zlepší a bol by možný nástup žiakov druhého stupňa do škôl kloktacie testy budú jednou z možností ako žiakov testovať a zabezpečiť tak bezpečné prostredie pre všetkých. Kloktacie testy budú dobrovoľné, v prípade nezáujmu o kloktacie testy môže byť žiak druhého stupňa naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu.

Prosíme, aby ste venovali pozornosť ankete a vyplnili ju najneskôr do 29.3., aby tak škola mohla zabezpečiť dostatok kloktacích testov a bezproblémový priebeh testovania.

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov).

Viac o kloktacích testoch sa môžete dočítať aj na stránke Ministerstva školstva

Ďakujeme za spoluprácu. Hneď ako budú známe nové informácie, budeme Vás kontaktovať.

Mgr. Iveta Mikšíková