Školské kolo Olympiády zo SJL

Test zostavený z rôznych okruhov otázok prebiehal online formou cez rozhranie Edupage. Žiaci 8. a 9. ročníkov prezentovali svoje vedomosti, ktoré nadobudli svojím usilovným štúdiom na 2. stupni.

Z prvého kola postúpili ôsmi žiaci, ktorí v druhom kole museli dokázať svoje rétorické zručnosti a kreatívne myslenie pri vytváraní reklamy na tému Noc v knižnici. Víťazkou sa stala Nátalia Konderlová z triedy 9.A, ktorá bude našu škole reprezentovať v okresnom kole.

Výsledky:

1. miesto: Natália Konderlová (9.A)

2. miesto: Matej David Jakubík (9.A)

3. miesto: Fratričová Ľudmila (8.A), Szabó Šimon (8.A)

Srdečne žiakom gratulujeme a Natálke držíme palce v ďalšom kole.

Mgr. Jana Junková, Mgr. Katarína Rabajdová