Biely deň – Deň Bielej pastelky

V piatok 23. septembra sa na našej škole uskutočnil prvý z našich farebných dní – Biely deň. Vyučovanie bolo plné projektov, zážitkov a hier. Celá škola sa obliekla do bielej farby a na chvíľu sme sa pozreli na svet očami slabozrakých a nevidiacich ľudí. Veľkým zážitkom pre našich štvrtákov bola návšteva učiteľov zo Základnej školy Svrčia, ktorí pracujú so slabozrakými a nevidiacimi deťmi. Žiaci si mohli pozrieť ich učebnice, pomôcky pri učení sa Braillovej abecedy, hry a rôzne pomôcky pre nevidiacich. V ostatných triedach sa tvorili projekty, prebiehali súťaže, v ktorých sa žiaci spoliehali na hmat, sluch a čuch a zážitkovou formou sa získavali poznatky o svete nevidiacich a slabozrakých. Počas dňa sme sa zapojili i do celoslovenskej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Biely deň sme si všetci užili, pomohli sme dobrej veci a veríme, že z našich žiakov vyrastú tolerantní a ohľaduplní ľudia. Tešíme sa na ďalšie farebné dni.