Poďakovanie za zbierku Biela pastelka

V septembri 2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu a pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Podarilo sa nám vyzbierať úžasných 925,32 eur. Stali sme sa tak jedným z najúspešnejších tímov Bratislavského kraja, ktorý sa do zbierky zapojil. Dobrovoľnícky tím za našu školu vytvorili žiačky 9.B triedy Barbora Čavojová, Emily Nina Stone, Emma Nagyová a Alexandra Tóthová. Nedávno nás prišli navštíviť zástupcovia Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska a ocenili naše dobrovoľníčky TULI vakom, knihami a drobnými darčekmi. Zároveň vyslovili našej škole uznanie a poďakovanie za podporu zbierky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, rodičom, učiteľom i zamestnancom školy za zapojenie sa do Bielej pastelky. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život handicapovaným ľuďom. Ďakujeme.