Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 16. 10. 2021 sa 24 žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnilo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v jednotnej celoštátnej online forme cez rozhranie EduPage. Test pozostával z komplexnej škály úloh v textoch vecného i umeleckého charakteru zameraných na praktickú aplikáciu teoretických vedomostí.

Z prvého kola vzišli piati najlepší, ktorí v druhom kole (25. 10. 2021) s veľkou bravúrou predviedli svoje prezentačné a rétorické zručnosti. Dokázali aj, že im nechýba tak potrebná dávka tvorivej originality pri transformácii textu. Víťazka Evka Biehunková (8. B) bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.

Výsledky:

1. miesto: Eva Biehunková (8. B)

2. miesto: Matej Radocha (8. A)

3. miesto: Daniela Klimanová (8. C), Zuzana Kosková (8. A), Zuzana Šprtová (8. B)

Gratulujeme!

         Mgr. Ján Dano