Matematický klokan

Už je to na našej škole skrátka tradícia. Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sa naše deti zúčastnili najväčšej medzinárodnej súťaže na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Súťaž sa konala v apríli 2024 a prihlásených sme mali už 84 detí (1. -4. roč.). Tento rok riešili úlohy aj naši prváčikovia, a veru sa im darilo. Bez pani učiteliek by to ešte ale celkom dobre nešlo. Ďakujeme pani učiteľke Cvečko Oršulovej z 1. A a pani učiteľke Benickej z 1. C, že našim prváčikom pomohli s čítaním zadaní a pokynmi pri vypracovávaní úloh. Deťom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené aj pestrými obrázkami. Zadania úloh výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov, výraznou mierou napomáhajú rozvíjaniu predstavivosti, obrazotvornosti a logického myslenia detí. V týchto dňoch nám boli doručené diplomy a ceny. Deti, ktoré sa zaradili medzi 20% najúspešnejších súťažiacich, získali diplom  úspešného riešiteľa. Ostatní získali účastnícky diplom a malú spomienku na súťaž. 

Mgr. Angelika Krajčovičová – koordinátorka súťaže