Konferencia projektov

15. mája 2024 sa na našej škole uskutočnila Konferencia projektov, kde žiaci 1. aj 2. stupňa predviedli svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu. Žiaci, ktorí boli vybraní z jednotlivých tried a podľa jednotlivých predmetov odprezentovali prezentácie, ktoré si počas roka pripravovali na vyučovaní. Projekty sú prirodzenou súčasťou takmer každého predmetu na našej škole, keďže v dnešnom svete je dôležité vedomosti nielen mať, ale vedieť ich aj odprezentovať.

Žiaci prezentovali projekty z mnohých oblastí, mali sme ukážku rečníckeho umenia, laboratórny pokus z chémie, projekt o juhoamerických stolových horách, o bratislavskej MHD, prednášku o vesmírnej agentúre NASA, ale aj ukážku robotov, ktorých žiaci sami skonštruovali a naprogramovali na hodinách informatiky.

Všetkým prezentujúcim gratulujeme a ďakujeme za ich odvahu a sebavedomé vystupovanie pred publikom.