VÝSLEDKY OKRESNÉHO  KOLA SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA 2024

Okresné kolo sa uskutočnilo 6.mája 2024 v priestoroch ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici 2 v Dúbravke. Súťažiaci interpretovali 2 slovenské ľudové piesne, 1. v sprievode klavíra a 2. a capella.

Našu školu úspešne reprezentovali :

v I. kategórii –  ŠIMON VARGA z 3.B triedy s piesňami Neny také polečko a Trenčín dolinečka,

v II. kategóriiPETER ROSOĽANKA  z 5.A triedy s piesňami Ja do hory nepôjdem a Spivam spivanočky.

Odborná porota ocenila výkony našich žiakov. 

ŠIMON VARGA získalkrásne 2. miesto vo svojej kategórii.

Srdečne blahoželáme !

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová – koordinátorka súťaže