SPEVÁCKA SÚŤAŽ – SLÁVIK SLOVENSKA 2023

Naša škola sa opäť rozospievala!

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Školské kolo tejto prestížnej celoslovenskej súťaže sa uskutočnilo 17. apríla 2023. Slovenské ľudové piesne interpretovalo 25 žiakov pred odbornou porotou.

VÝSLEDKY ŠKOLKÉHO KOLA

I. kategória – žiaci 1., 2. a 3. ročníka

1. miesto: Oliver Krajčír – 3.B – postupuje do okresného kola

2. miesto: Nina Mesárošová – 2.A

3. miesto: Šimon Varga – 2.B

Pochvalné uznanie:

Simona Ballová – 3.C

II. kategória – žiaci 4., 5. a 6. ročníka

1. miesto: Nina Žitná – 4.B – postupuje do okresného kola

2. miesto: Peter Rosoľanka – 4.A

3. miesto: Margaréta Tóthová – 4.C

Pochvalné uznanie:

Ella Muchová – 5.A

Sebastián Medvecký – 4.B

Všetkým našim spevákom a milovníkom ľudovej piesne chceme poďakovať za krásny umelecký zážitok. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. Veríme, že budú so cťou reprezentovať našu školu.

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová

koordinátorka hudobných súťaží