Finančná gramotnosť – Viedeň

V dňoch 20.4. a 4.5. sa naši siedmaci zúčastnili exkurzie v centre finančného vzdelávania vo Viedni. FLiP (Erste Financial Life park) bol vytvorený ako praktické laboratórium, ktoré zábavnou a pútavou formou vysvetľuje problematiku financií, stimuluje kreatívne myslenie a rozhodovanie mladých. Zároveň im pomáha pochopiť dôsledky rozhodnutí pri správe ich peňazí. Všetkým sa to veľmi páčilo a naučili sa veľa nového.