Štúrov Zvolen – školské a krajské kolo

Dňa 26. 4. 2023 sa na našej škole konalo školské kolo rétoriky – Štúrov Zvolen. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov zo 7. – 9. ročníka. V prvom kole súťaže žiaci pred porotou predniesli vopred pripravené rečnícke príspevky vo forme úvahy. Do druhého kola postúpilo 7 žiakov, kde po 15 minútach rozprávali na vyžrebovanú tému.

               Všetci žiaci ukázali, že dokážu kriticky myslieť a otvorene komunikovať o svojich pocitoch. Rozhodovanie poroty bolo náročné, pretože všetci súťažiaci predviedli vynikajúci výkony.

Výsledky:

1. miesto: Hana Škrípová (8. B)

2. Júlia Chorvátová (7. A)

3. Lea Schwarczová (9. A)

               Žiačka Hanka Škrípová reprezentovala našu školu na krajskom kole súťaže Štúrov Zvolen v piatok 28. 4. 2023. Pred porotu predstúpila najskôr so svojou už vopred pripravenou úvahou a následne v druhom kole predviedla improvizáciu a rečnícke umenie na náhodne vyžrebovanú tému. Zo súťaže si Hanka odnáša krásne 3. miesto a veľa skúseností po vypočutí ďalších súťažiacich.

Mgr. Jana Junková, Mgr. Katarína Rabajdová