Vyhodnotenie súťaže „Krídla fantázie“

V období od 01.03. do 15.04.2023 prebiehala na našej škole súťaž s názvom „Krídla fantázie“, ktoré žiakov prostredníctvom prečítaných kníh odniesli do rôznych čarovných, dobrodružných či napínavých svetov. Súťaž sa realizovala v školskej knižnici.

            Podstatou tejto súťaže bolo v danom období prečítať čo najviac kníh, odfotiť sa pri našich „Krídlach fantázie“ a do škatule vhodiť lístok so svojím menom a priezviskom, triedou, názvom knihy, ktorú prečítal a krátkym opisom o čom daná kniha bola.

            Do súťaže sa zapojilo naozaj veľké množstvo žiakov z I. aj z II. stupňa.  Následne dňa 26.04.2023 došlo k vyhodnoteniu súťaže, pri ktorom sa spočítali hlasovacie lístky a zostavil sa menný zoznam žiakov, ktorí prečítali najviac kníh. Ocenení boli siedmi  žiaci z I. stupňa a šiesti žiaci z II. stupňa.  Všetci boli odmenení diplomom a vecnými cenami.

Menný zoznam výhercov – I. stupeň:

 • Alexandra Součková 2.A
 • Adela Molnárová 2.A
 • Natália Koleničová 2.D
 • Nina Mesárošová 2.A
 • Hana Šimonová 3.B
 • Ema Tomanová 3.B
 • Viktória Smiešková 4.A

Menný zoznam výhercov – II. stupeň:

 • Ella Muchová 5.A
 • Nela Lajčáková 7.A
 • Matej Skalský 7.C
 • Ema Šatková 9.A
 • Natália Konderlová 9.A
 • Sebastián Matrka 9.A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšiu účasť v budúcom školskom roku, kedy sa uskutoční druhý ročník tejto súťaže.

Mgr. Katarína Rabajdová