Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Ako každoročne, aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej recitačnej súťaže s názvom „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Cieľom tejto súťaže je získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na osobnosť Alexandra Dubčeka, jeho život a charakteristické črty, a tiež si pripomenúť význam tejto osobnosti moderných dejín Slovenska dodnes uznávanej na celom svete. 

Našu školu reprezentoval Michal Pivka, žiak 9.B triedy. Do súťaže sa zapojil témou: „Čím ťa oslovil Alexander Dubček a jeho životný príbeh?“ Súťaž sa kvôli pandemickým opatreniam konala online formou. Miško si pripravil svoj prejav v spolupráci so starými rodičmi, a následne vytvoril a odoslal do súťaže videonahrávku. Koncom novembra sme obdržali výsledkovú listinu a telefonát s organizátormi súťaže, ktorí nám oznámili absolútne víťazstvo nášho žiaka. Miško Pivka získal krásne 1. miesto v celoslovenskej súťaži, kategória základné školy.

Verím, že to bola pre Miška dobrá skúsenosť, ktorá mu možno ukáže cestu, akým smerom sa má v budúcnosti vybrať. V mene celej školy Miškovi blahoželám a prajem ešte množstvo podobných úspechov. 

Mgr. Katarína Rabajdová