Plavecký výcvik

V rámci ŠKD sa deti zúčastnili v mesiaci máj a jún kurzu plávania pre 1.-4.ročník. Deti boli na kurze rozdelené do skupín podľa svojich schopností. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo, aby žiaci získali základné plavecké zručnosti .. Veľkou úspešnosťou bolo, že bojazliví žiaci prekonali strach z vody a pri záverečnom hodnotení úspešne preplávali šírku bazéna a mali z toho dobrý pocit. Aj keď niektorí s pomocou dosky, či splývaním. Deti si vyskúšali plavecké zdatnosti a z absolvovania plaveckého kurzu si odniesli aj pekné zážitky a medailu.