Atletický trojboj

Dňa 25.5.2022 sa konalo v ŠKD športové popoludnie- Atletický trojboj. Deti si rozhýbali svoje telá pri disciplínach ako hod medicinbalom do diaľky, člnkový beh a skok z miesta. Zmerali si svoje sily a tešili sa  z víťazstva.