MDD

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnilo MDD v ŠKD s názvom Cestujeme okolo sveta. Deti sa vybrali na cestu okolo sveta s pasom, kde navštívili rôzne miesta vo svete a absolvovali rôzne disciplíny súvisiace s daným miestom. Odniesli si krásne ceny, odmenené boli sladkosťou a osviežili nanukom. Atmosféru dopĺňala hudba z celého sveta.