KLOKAN

Súťažili sme 11. apríla 2022. Prišli nám ocenenia a takto sme sa pochválili, akí sme šikovní.