Testovanie k voľbe strednej školy

V máji mali žiaci ôsmeho ročníka možnosť podstúpiť testovanie k voľbe strednej školy. Testovanie sa uskutočnilo v spolupráci s CPPPaP na Fedákovej ulici. Žiaci absolvovali testy rozumových schopností, záujmové dotazníky, testy tvorivosti. Pracovali pokojne, zodpovedne a snažili sa podať čo najlepší výkon.

Výsledky testovania im určite pomôžu zorientovať sa v tom, aké sú ich silné stránky a ktorý odbor na strednej škole by bol pre nich vhodný.

Počas prestávky sme si oddýchli a poklebetili. Strávili sme spolu príjemné a užitočné dopoludnia.

Miriam Siposová