POĎTE S NAMI DO ÚĽA

26. apríla a 3. mája navštívili žiaci 2.A a 3.A triedy areál Mestského úradu v Dúbravke na Žatevnej ulici 2. Na pozvanie včelára sa zúčastnili komentovanej prehliadky včelích úľov. Včelár deťom  ukázal, ako  vyzerajú jeho pracovné pomôcky a zaviedol ich k úľom pozrieť sa na  živé včielky.  Všetci si vyskúšali včelárske klobúky, zahrali sa na lietajúce včely, zbierali nektár a spoznávali medonosné rastliny. Na záver žiaci ochutnali dúbravský med a ako spomienku na stretnutie so včielkami a včelárom si odniesli krásny a chutný perníček. Po návšteve úľov sme si všetci uvedomili, že včielok sa naozaj netreba báť! Organizátorovi  podujatia chceme srdečne poďakovať za skvelý zážitok.

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová