Netradičná hodina výtvarnej výchovy v prvom ročníku

Pani učiteľka výtvarnej výchovy, Mgr. Zuzana Rybaničová, pozvala k nám do školy umelca, Dúbravčana, tvorcu Land – artových diel Jaroslava Bella Beliša. Nedávno pri príležitosti Dňa Zeme sa naši piataci pod jeho vedením  pokúsili o Land – artové dielo. Tentokrát to boli naši najmladší žiaci, prváci.

Každý prvák dostal do rúk  štetec a malú nádobku z jogurtu naplnenú maltou a troškou vody. Nasledovalo usilovné miešanie a príprava základného výtvarného materiálu pre prácu v teréne. Pod vedením tvorcu prevažne lesných diel žiaci obťahovali tiene stromov, ktoré bolo možné pozorovať na platniach školského dvora našej školy. Takto pripravené kontúry stromov prváci dotvárali pomocou farebných kried. Práca ich veľmi bavila a svoje výtvarné kreácie dokončovali aj počas nasledujúcej veľkej prestávky. Pracovali v menších skupinách, no jednotlivé dielka navzájom poprepájali, a tak plochy nášho areálu vyzdobili veľmi zaujímavými obrazcami.

Mgr. Ingrid Jančiarová, triedna uč. I.D