Matematický klokan

MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Za týmto trendom nezaostáva ani Slovensko a samozrejme aj naša škola. Každý rok sa do tejto super súťaže zapojí približne stovka detí z I. stupňa.
Aj tento školský rok to bolo tak. Naši prváčikovia riešili test so svojimi pani učiteľkami v triedach. Bolo ich 46. Druháci, tretiaci, štvrtáci, ale aj traja žiaci z II. stupňa, riešili KLOKANA v našej školskej jedálni. Celkovo sa zapojilo 96 detí. Niektoré deti riešili úlohy on-line kvôli chorobe.
Úlohy sú výborné, pomáhajú deťom v rozvíjaní logického myslenia a žiaci sú nútení čítať s porozumením. Súťaž je dobrou príležitosťou overiť si svoje matematické myslenie. Posledné úlohy v testoch boli z hľadiska logiky aj predstavivosti pre deti náročnejšie, ale týmto smerom by sa matematika na školách mohla a mala uberať.
Na našej škole sa deti majú možnosť zúčastniť aj MAKSÍKA, VŠETKOVEDKA a mnohých ďalších súťaží a aktivít. Tešíme sa na ďalšie skvelé súťaže, ceny a krásne diplomy pre naše deti.

Koordinátorka súťaže Mgr. Angelika Krajčovičová