MODRÝ DEŇ

V marci sme si v našej škole pripomenuli Deň vody. Celá škola sa obliekla do modrých farieb. Celý deň bol realizovaný formou projektového, zážitkového, rovesníckeho a názorného vyučovania a globálnej výchovy. Starší žiaci učili mladších o živote pod vodou či o fyzikálnych vlastnostiach vody. V areáli školy boli pre žiakov pripravené stanovištia, kde si družstvá zmerali vedomosti o vode i svoju šikovnosť. Naše triedy boli plné zážitkových pokusov, rolových hier, žiackych prezentácií, bádania a tvorivosti. Žiaci vytvárali kvapky, modely, plagáty i želania vode. Modrý deň sme si všetci užili a pripomenuli si dôležitosť vody, jej ochrany a potrebu rozumného hospodárenia s ňou.