SNM – Prírodovedné múzeum

Dňa 13. 4. 2022 prebiehal na našej škole Zelený deň spojený s oslavou Dňa Zeme. Žiaci VI. C a VII. B vtedy spoločne absolvovali tematickú exkurziu do Prírodovedného múzea, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea.

            Žiaci sa na troch poschodiach oboznámili s biodiverzitou našich regiónov, uchvátila ich rozmanitosť fauny a flóry Slovenska, zaujímavou sa ukázala aj nová antropologická expozícia s využitím prvkov modernej muzeológie.          

            Počasia nám prialo a bolo veľmi príjemné prejsť sa popri Dunaji, užívať si slnečné lúče i atmosféru centra mesta.

            Žiaci sa tešili z podnetne stráveného dňa, nových zážitkov i času so spolužiakmi mimo školských lavíc, odchádzali tak s dobrou náladou osláviť veľkonočné sviatky.