1. apríl

Prvý apríl je už tradične dňom, keď si všetci musíme dávať dobrý pozor.

Aj na našej škole bol 1. apríl bláznivý a veselý. V triedach i na chodbách boli ľudia v rôznych prevlekoch, kostýmoch, pyžamách. Strácali sa stoličky, pomôcky, nefungovala technika, občas zmizla aj celá trieda. Niekde dokonca chýbal aj učiteľ a hodinu si odučili žiaci. Písomné práce boli hodnotené jednotkou iba ak boli odpovede nesprávne. Veľa sme sa nasmiali, pokúšali sme sa jeden druhého nachytať a táto uvoľnená atmosféra nám, myslím si, dobre padla. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k úsmevom.