Marec – mesiac knihy

Vraví sa: ,,Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem aký si.“ Čítanie kníh je pre naše telo, myseľ a život veľmi dôležité. Čítanie kníh zlepšuje mozog, pamäť, kreativitu, schopnosť koncentrácie a porozumenia, napomáha k vytváraniu bohatej slovnej zásoby, čítaním získavame nové vedomosti a v neposlednom rade pri knihe relaxujeme a trávime príjemné chvíľky.

   Aj na našej škole sa snažíme viesť deti k čítaniu a k láske ku knihám. Keďže mesiac marec je venovaný každoročne knihám na 1.stupni pani učiteľky v rámci ročníkov pripravili pre deti množstvo aktivít venovaným knihám. Okrem návštev školskej knižnice, ktorú deti navštevujú pravidelne napr. v 3.ročníkoch prebiehalo večerné pyžamkové online čítanie. Deti sa zapojili do čitateľskej súťaže zamerané na čítanie s porozumením – KOZMIX. Na vyučovaní vyrábali záložky do kníh, vymýšľali a kreslili reklamu na knihu, v menších ročníkoch prebiehal čitateľský maratón, kreslili svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku. Niektoré aktivity pokračujú aj ďalej napr. v 3.A triede pokračujú vo vytváraní vlastnej encyklopédie o zvieratkách. To je len časť z realizovaných aktivít. Aj naďalej budeme deti viesť k tomu aby radi a často siahali po knihách, ktoré im poskytnú veľa zábavy ale aj poznatkov.  

      Ernest Hemingway povedal: ,, Neexistuje vernejší priateľ ako kniha.“ Tak urobte si chvíľku a siahnite aj vy po knihe….

Mgr. Ingrid Ftáčniková