VŠETKOVEDKO

Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sa naše deti zúčastnili „Veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“. V novembri 2021 zabojovalo o titul VŠETKOVEDKO 20 048 detí z celého Slovenska. Z našej školy to bolo 36 detí (2. -4. roč.). Deťom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené pestrými obrázkami. Úlohy výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov. V týchto dňoch nám boli doručené diplomy a ceny. Deti, ktoré sa zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov, získali titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.  

Mgr. Angelika Krajčovičová

koordinátorka súťaže