Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa opäť uskutočnila celoslovenská recitačná súťaž s názvom „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Cieľom tejto súťaže je získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na osobnosť Alexandra Dubčeka, jeho život a charakteristické črty, a tiež pripomenúť si význam tejto osobnosti moderných dejín Slovenska dodnes uznávanej aj na celom svete. 

Tak ako po iné roky, aj tento školský rok sme sa do súťaže zapojili a hneď si odniesli aj krásne ocenenie. Našu školu reprezentoval Martin Jamrich, žiak 9.B triedy. Do súťaže sa zapojil témou: „Vieme si dnes vážiť slávne osobnosti našej histórie? Ako to robíme, a ako by sme to mohli a mali robiť ?“ Súťaž sa kvôli pandemickým opatreniam konala online formou. Martin si pripravil svoj prejav v spolupráci s vyučujúcimi dejepisu a slovenského jazyka, a následne vytvoril a odoslal do súťaže videonahrávku. Koncom novembra sme obdržali výsledkovú listinu a telefonát s organizátormi súťaže, ktorí nám oznámili absolútne víťazstvo nášho žiaka. Martin Jamrich získal krásne 1. miesto v celoslovenskej súťaži, kategória základné školy.

Verím, že to bola pre Martina dobrá skúsenosť, ktorá mu možno ukáže cestu, akým smerom sa má v budúcnosti vybrať. V mene celej školy Martinovi blahoželám a prajem ešte množstvo podobných úspechov. 

Mgr. Katarína Rabajdová