Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?

Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi s jedinou úlohou, a to potešiť našich žiakov a porozdávať sladké dobroty. Ďakujeme ti veľmi pekne a o rok sa budeme na teba opäť tešiť.