Šaliansky Maťko 2021/2022

            Dňa 14. 12. 2021 sa nádejní recitátori našej školy spoločne stretli so svojimi vyučujúcimi vo virtuálnom priestore školského kola celonárodnej súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Až 19 žiakov postúpilo z triednych kôl a predviedlo prítomnej porote i publiku za obrazovkami emotívny umelecký zážitok. Preniesli nás tak aspoň na chvíľu do čias dávno minulých, z ktorých vanie duch tajomna a interpretáciou jednotlivých povestí zložili úprimnú poctu našim národným tradíciám.

Výsledky:

II. kat. (4. – 5. ročník)

  1. Eliška Džubasová (5. A), postup do okresného kola
  2. Alexander Vlk (5. B)
  3. Michal Jánošík (5. C)

Čestné uznanie: Michal Cvek (4. A)

III. kat. (6. – 7. ročník)

  1. Adam Beťko (6. C), postup do okresného kola
  2. Ľudmila Fratričová (7. A)
  3. Izabela Dinušová (6. A)

Čestné uznanie: Teo Polák (6. C)

Gratulujeme!

                                                                                                                      Mgr. Ján Dano