Tanečné aktivity v ŠKD

Dna 26.5.2021 sa uskutočnila akcia Jumping na trampolínach v ŠKD kde si deti zaskákali a cvičili podľa hudby s trénerkou.