Koláž z obyčajných vecí

Práce žiakov z predmetu výtvarná výchova počas dištančnej výuky.