Fašiangy v obývačke

Práce žiakov z výtvarnej výchovy počas dištančného vyučovania.