MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 a Z9

27. 1. 2021 prebehlo okresné kolo Matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník. Žiaci prvý krát vypracovávali zadania online z domu. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo sedem piatakov a jedna deviatačka. Úspešnými riešiteľmi v kategórii Z5 sa stali Martin Straka 5.A, Lukáš Hollý 5.A a Martin Sabol 5.C, všetci získali plný počet 18 bodov a umiestnili sa na 1. mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú David Margala 5.A a Ester Sodomová 5.B, ktorí získali 12 bodov a umiestnili sa na 44. mieste. V kategórii Z9 súťažila len Petra Pribišová  9.B a umiestnila sa 1. mieste s plným počtom 24 bodov.

Srdečne blahoželáme                                                      

Mgr. Beata Tomášková