Umenie zblízka u nás v škole

Dňa 14.12.2020 sa na chodbe našej školy zrazu objavila galéria. ART galéria na školskej chodbe vznikla vďaka zapojeniu sa do výtvarného projektu GMB, šikovných žiakov II. stupňa, mestskej časti Bratislava- Dúbravka a ZRPŠ – Združenie rodičov ZŠ Pri kríži. Symbolické otvorenie výstavy prác sa konalo len so stále uceleným kolektívom veľmi krátko. Pevne verím, že naša ART galéria tu bude dlho a priblíži Vám umenie nielen zblízka. Dovoľte mi Vás srdečne pozvať na prechádzku v galérii prostredníctvom videa.

Mgr. Zuzana Rybaničová