Zmena termínu odovzdania Žiadosti o poskytnutie dotácie na obedy

Vážení rodičia,

Z dôvodu nariadenia MÚ Dúbravka sa zmenil termín odovzdania Žiadosti o poskytnutie dotácie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné odovzdať najneskôr do 15.4.2023.

Pripomíname, že každý žiak základnej školy má nárok na poskytnutie paušálnej dotácie na stravu!!!

PRI DOTÁCII NA STRAVU MÔŽU RODIČIA NAĎALEJ POBERAŤ DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Zápisný lístok platný od 01. mája 2023, ktorý je zároveň aj žiadosťou o poskytnutie dotácie na stravu, nájdete na webovej stránke školy tu.

Bez odovzdaného zápisného lístka nebude žiak môcť čerpať dotáciu na stravu.

V prípade, že máte záujem o stravovanie s poskytovanou dotáciou, je potrebné vypísať priložený zápisný lístok, podpísať ho a poslať na mailovú adresu tomaskovicova@prikrizi.sk  ako scan vo formáte PDF najneskôr do 15. apríla 2023.