,,SMS – Starý mobil sem!“ – vyhodnotenie

Aj v tomto školskom roku sme boli zapojení do školského recyklačného programu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť poznatky žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. V rámci tohto programu sme sa opäť zapojili   do environmentálnej zberovej súťaže pod názvom: ,,SMS – Starý mobil sem!“

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 141 mobilných telefónov😊.

V tomto školskom roku sa našim žiakom tablet vyhrať nepodarilo, no za body, ktoré sme v súťaži získali od programu Recyklohry, sme ocenili všetkých aktívnych žiakov, ktorí priniesli do zberu viac ako 10 mobilných telefónov. Ocenili sme nasledovných žiakov:

1. miesto: Alex Žitňanský zo 6. B triedy za 26 odovzdaných mobilných telefónov – žiak získal Bezdrôtový reproduktor – BAMBOO Sound.

2. miesto: Viktória Chladná z 2.B triedy za 25 odovzdaných mobilných telefónov – žiačka získala Bezdrôtový reproduktor – BAMBOO Sound.

3. miesto: Adam Tisovčík z 2. A za 14 odovzdaných mobilných telefónov – žiak získal Bezdrôtový reproduktor – BAMBOO Sound.

4. miesto: Tomáš Németh z 1. C triedy za 12 odovzdaných mobilných telefónov – žiak získal Hlavolamy v plechovej krabičke.

Knižnú odmenu od programu Recyklohry získal na základe losovania z pomedzi všetkých žiakov našej školy, ktorí sa zapojili do súťaže, žiak: Peter Rosoľanka z 5.A triedy.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa do environmentálnej súťaže ,,Starý mobil sem!“ aktívne zapojili a tak prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Koordinátorka súťaže a projektu Recyklohry: Mgr. Ingrid Jančiarová