Výlet na Červený kameň

Dňa 20. 6. 2024 sa žiaci 2.A, 2. B a 2.C zúčastnili školského výletu na hrad Červený kameň.

Na výlete sa oboznámili so spôsobom života hradných pánov, ktorí  v minulosti tento hrad obývali.