Triedny výlet – Modra

Žiaci 8. C sa v dňoch 12. 6. – 13. 6. 2024 vybrali na výlet do Modry. Spoznali tradičné výrobné procesy v dielňach Majoliky, kde ich čakal aj tvorivý workshop. Odmenou im budú  originálne vymaľované kúsky keramiky.

            Navštívili aj Múzeum Ľ. Štúra a oboznámili sa s mnohými dôležitými faktami zo života nášho velikána, ktoré viedli ku kodifikácii spisovnej slovenčiny.

            Svoj výlet zavŕšili výdatnou túrou a opekačkou v malebnom penzióne Berea. Žiaci si pobyt užili a mohli tak načerpať ešte zopár pekných zážitkov so spolužiakmi, ktorí odchádzajú na stredné školy.

Mgr. Ján Dano