Po stopách M. R. Štefánika

Žiaci ôsmeho ročníka spolu s niektorými spolužiakmi zo siedmeho ročníka sa dňa 19. 6. 2024 zúčastnili tematickej exkurzie zameranej na život a pôsobenie M. R. Štefánika.

            Čakala ich najprv návšteva múzea v jeho rodných Košariskách, odkiaľ sa vybrali na interaktívnu lektorovanú prednášku pod samotnou mohylou na Bradle. Uctili si pietne miesto posledného odpočinku nášho velikána a uvedomili si, aká dôležitá je sloboda a všetky možnosti, ktoré nám v slobodnom štáte poskytuje.

            Deň bohatý na zážitky ukončili na Gazdovskom dvore v Turej lúke, kde si prehliadli statok, ktorý je pre návštevníkov zachovaný v pôvodnej podobe z 19. storočia, oboznámili sa s ľudovými tradíciami danej oblasti a samostatne pripravili aj tradičné jedlo – perky.

Mgr. Ján Dano