Kariérové poradenstvo

V spolupráci s organizáciou Vyber správnu školu sa v tomto týždni aj žiaci 8.B a 8.C zúčastnili workshopu, na ktorom sa zoznámili s rôznymi povolaniami, zamýšľali sa aké predpoklady na ktoré povolanie treba, aké vzdelanie je na výkon tohto povolania potrebné. Vzájomne si pomáhali nájsť svoje silné stránky. Vytvorili si v skupinách aj fiktívne firmy. Tiež diskutovali o tom, čo všetko ich ovplyvňuje pri výbere strednej školy. A trochu lepšie spoznali svoju osobnosť.

Veríme, že sme im ponúkli podnety na zamyslenie a aspoň trochu sme im pomohli s výberom smeru, ktorým sa uberať. Už teraz sa tešíme na podobné aktivity v budúcnosti.

Miriam Siposová