TRÉNERI V ŠKOLE – PROGRAM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Naša škola sa úspešne zapojila do Programu Tréneri v škole .

Realizuje sa v triedach 1.a 2. ročníka počas štandardnej vyučovacej hodiny Telesnej a športovej prípravy. Pohybové aktivity sú veľmi pestré a deti získavajú základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Darí sa nám  rozhýbať všetkých  hravou formou a získať u každého žiaka vzťah ku rôznym športom.  Naši tréneri  pracujú zodpovedne, kreatívne a úzko spolupracujú s pani učiteľkami, ktoré zapájajú do samotných hier a cvičení s deťmi.   Vyučovacie hodiny napĺňajú svoje ciele. Deti tu prežívajú nielen radosť z pohybu, ale  aj pozitívne emócie. Preto sú v našej škole veľmi  obľúbené.

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová